Janeman Janeman - Translation and Lyrics

Year: 
2000
Language: 

LyricsEnglish Translation
janeman janeman palat teri nazardarling, darling, redirect your gaze
yahan hai dil tera dekhta hai kidharhere is your heart where are you looking
janeman janeman palat teri nazardarling, darling, redirect your gaze
yahan hai dil tera dekhta hai kidharhere is your heart where are you looking
mila le dil se dil pyar se pyar karstep by step, oh so slowly, desire built
udhar to rat hai savera hai idhara strange intoxication crept over me
janeman janeman palat teri nazardarling, darling, redirect your gaze
yahan hai dil tera dekhta hai kidharhere is your heart where are you looking
janeman janemandarling, darling
tera jawani ke sadqe jane janemani swear by your youth,
ham bhi hasin kam nahin jane janemanim no less beautiful,
tera jawani ke sadqe jane janemani swear by your youth,
ham bhi hasin kam nahin jane janemani dont lack for beauty
teri judayi ka gam haiim grieved by your distance
varna koi gam nahinother than that i have no complaints
bahut chalak hai ban raha bekhabaryoure very clever, pretending to be clueless
pyar ka jadu ho raha hai asarbut loves magic is having its effect
janeman janeman palat teri nazardarling, darling, redirect your gaze
yahan hai dil tera dekhta hai kidharhere is your heart where are you looking
janeman janemandarling, darling
tere liye hi bani hun jane janemani was made for you, sweetheart
tere liye hi bani hun jane janemani was made for you, sweetheart
main sab mein shamil nahin jane janemanim not just one of the crowd, sweetheart
han tere liye hi bani hun jane janemani was made for you, sweetheart
main sab mein shamil nahin jane janemanim not just one of the crowd, sweetheart
dil se zara puchh apne kya main tera dil nahinjust ask your heart am i not your heart
naya hai silsila naya hai yeh safarits a new connection this is a new journey
nayi hain manzilein magai hai ek dagarthe destinations are new, but theres just one road
janeman janeman palat teri nazardarling, darling, redirect your gaze
yahan hai dil tera dekhta hai kidharhere is your heart where are you looking
mila le dil se dil pyar se pyar karstep by step, oh so slowly, desire built
udhar to rat hai savera hai idhara strange intoxication crept over me
janeman janeman palat teri nazardarling, darling, redirect your gaze
yahan hai dil tera dekhta hai kidharhere is your heart where are you looking
janeman janemandarling, darling
janeman janemandarling, darling
janeman janemandarling, darling
Minimize Lyrics
Remove Scrolling

Last updated on:

Sat, 08/27/2011 - 14:17